فرم سنجش رضايت رانندگان و موسسات حمل


ضمن تشكر از همکاری جنابعالى خواهشمند است نسبت به تكميل فرم زير اقدام نمایید

مسیر دسترسی به کارخانه را از نظر کیفیت جاده چگونه ارزیابی می¬کنید؟
به نظر شما اطلاع رساني دفاتر فروش و تحویل (شامل در اختيار گذاردن اطلاعات مورد نیاز مربوط به مشتریان . . .) و همچنین میزان در دسترس بودن مسئولین فروش و تحویل جهت پاسخگویی به سوالات و مشکلات حمل چگونه است؟
سرعت پاسخگویی و انجام عملیات پرسنل فروش، دفتر تحویل و بارگیرخانه و ... را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
رعایت نظم و ترتیب و زمان انتظار در صدور مجوزهای بارگیری چگونه می¬باشد؟
میزان کرایه حمل درنظر گرفته شده را تا چه حد مناسب می بینید؟
نحوه نظارت بر رعایت نوبت بارگیری در بارگیرخانه چگونه می باشد؟
نصب علائم راهنمایی و تابلوهای نشان دهنده مسیرها در کارخانه را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
وضعیت آلودگی هوا و نظافت محوطه بارگیرخانه را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
نحوه عملکرد پرسنل قسمت باسکول و میزان دقت در این قسمت را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
نحوه برخورد پرسنل حراست و انتظامات و نظم و کنترل قسمت ورودی به کارخانه را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
وضعیت امکانات رفاهی و بهداشتی از قبیل نمازخانه،‌محل استراحت و. . . را چگونه ارزیابی می¬کنید ؟
به طور کلی عملکرد شرکت را در مقایسه با شرکت های مشابه را چگونه ارزیابی می¬کنید؟