فرم سنجش رضايت مصرف کنندگان


مصرف كننده محترم، ضمن تشكر از حُسن نظر شما در انتخاب محصولات این كارخانه به اطلاع ميرساند این فرم جهت كسب نظرات شما عزیزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتریان تنظيم شده است. خواهشمند است با پاسخ دقيق به سئوالات، ما را در این راه یاري فرمائيد.

نحوه اطلاع رسانی واحد فروش(آخرین مصوبات و تغییرات)
مدت زمان انتظار جهت تحویل محصول
میزان رضایتمندی از محل دفتر فروش
میزان دسترسی به مسئولین فروش در صورت نیاز
کیفیت محصول/نسبت به سایر کارخانجات
تنوع سیمان تولیدی
میزان رضایتمندی از رنگ محصول
انطباق وزن پاکت با مقداردرج شده روی آن
میزان رضایتمندی از اطلاعات درج شده روی پاکت
میزان رضایتمندی از مقاومت بتن
میزان رضایتمندی از زمان گیرش محصول
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حراست کارخانه
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد فروش
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد مالی
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حمل ونقل
میزان رضایتمندی کل از خرید محصول