مناقصه کلیه عملیات مرتبط با دپو، بارگیری، حمل مواد اولیه، آتشباری و حفاری معادن    دانلود اسناد مناقصه

 

subscribe to newsletter

No.54, Next to Zanbagh Alley,Farhangshahr Blv.,Sahiraz, Iran 

 +98 71 36324281  

+98 71 36324282  

info@lamerdcement.com 

Back to Top

Template Design:Dima Group