در سی امین جشنواره امتنان از کارگران،گروه کاران و واحدهای نمونه کارگری استان فارس که همزمان با روز جهانی کارگر برگزار شد، لوح و تندیس واحد نمونه استان فارس توسط عنایت الله رحیمی استاندار فارس به شرکت سیمان لامرد اعطا شد.

دراین همایش دکتر رحیمی استاندار فارس ،علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر کشور و جمعی ازمدیران و مسولان ارشد استانی  و فعالان حوزه کار حضور داشتند،  از  شرکت سیمان لامرد به عنوان واحد نمونه قدردانی شد و لوح و تندیس این جشنواره نیز به این مجموعه بزرگ صنعتی اعطا شد. شرکت سیمان لامرد برای چند سال متوالی است که  با توجه به شرایط و استانداردهای حوزه کار و کارگر  و پس از بررسی ها و مراحل کارشناسی توسط اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی این عنوان را به خود اختصاص داده است. جشنواره امتنان هرساله  با هدف شناسایی و تجلیل از نیروهای کار مولد، متخصص، مخترع، مبتکر و همچنین اشاعه فرهنگ کار و تلاش در جامعه کار و تولید درسه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی و در دوسطح ملی و استانی برگزار می شود.